Νέα και Ανακοινώσεις

  Picture of ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΕΝΟΣ
  Οδηγίες και πρότυπα εγγράφων
  by ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΕΝΟΣ - Sunday, 24 June 2018, 2:08 PM
   

  Στον αντίστοιχο φάκελο στην πρώτη σελίδα του συστήματος, ΕΔΩ, διατίθενται τα απαραίτητα για την ανάπτυξη του υλικού πρότυπα για .docx και ,pptx

  Στο φάκελο αυτό θα αναρτώνται οι ενημερωμένες εκδόσεις οποιωνδήποτε εγγράφων απευθύνονται στις συγγραφικές ομάδες.   

   
  Picture of ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΕΝΟΣ
  Moodle για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ
  by ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΕΝΟΣ - Wednesday, 16 May 2018, 7:51 PM
   
  Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)

  Αυτή η εγκατάσταση Moodle απευθύνεται στους εκπαιδευόμενους επιμορφωτές και τους εκπαιδευτές των ΠΑΚΕ καθώς και στις συγγραφικές ομάδες.

  Για να αποκτήσετε πρόσβαση,...Read the rest of this topic
  (75 words)