Νέα και Ανακοινώσεις

  Φωτογραφία ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΕΝΟΣ
  Οδηγίες και πρότυπα εγγράφων
  από ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΕΝΟΣ - Sunday, 24 June 2018, 2:08 PM
   

  Στον αντίστοιχο φάκελο στην πρώτη σελίδα του συστήματος, ΕΔΩ, διατίθενται τα απαραίτητα για την ανάπτυξη του υλικού πρότυπα για .docx και ,pptx

  Στο φάκελο αυτό θα αναρτώνται οι ενημερωμένες εκδόσεις οποιωνδήποτε εγγράφων απευθύνονται στις συγγραφικές ομάδες.   

   
  Φωτογραφία ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΕΝΟΣ
  Moodle για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ
  από ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΕΝΟΣ - Wednesday, 16 May 2018, 7:51 PM
   
  Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)

  Αυτή η εγκατάσταση Moodle απευθύνεται στους εκπαιδευόμενους επιμορφωτές και τους εκπαιδευτές των ΠΑΚΕ καθώς και στις συγγραφικές ομάδες.

  Για να αποκτήσετε πρόσβαση,...Ανάγνωση του υπόλοιπου αυτού του θέματος
  (75 λέξεις)